75 watt over en halvtime ga bruddet i Omloop nesten et kvarters ledelse

Alexey Lutsenko, en av de som var med helt til slutt, hadde kun 75 watt i…

X