Det nytter…..hvis myndighetene vil!

Foto: Karstein Vabø

Bari er den første byen i Italia der det gjøres et eksperiment med å få folk til å benytte sykkel fremfor bil skriver ”Cycling today”. Prosjektet skal vare i fire måneder og har fått godskrevet 545.000 euro fra byens politikere.

Målet er ikke bare å redusere belastningen på veiene, men først og fremst å  bidra til et bedre miljø. Derfor er målet å doble antall syklister og det håper de å klare ved å lokke med penger for dem som bruker sykkelen! Folk kan få opptil 25 euro i måneden som ”tilskudd” dersom de lar bilen bli stående hjemme, spesielt til og fra jobb. I tillegg til dette vil myndighetene støtte økonomisk dem som ikke har egen sykkel og tilbyr en rabatt på 150 euro for kjøp av en fabrikksykkel, 250 euro for el.sykkel og til slutt 100 euro for en brukt sykkel.

Münster, Europas sykkelby! Foto: Karstein Vabø

Egne signallys for syklister. Foto: Karstein Vabø

Et godt eksempel på hva man kan få til dersom myndighetene går inn for det, er Münster i Tyskland. Byen som må sies å være en ekte sykkelby, er på størrelse med Bergen. Münster er utvilsomt den mest sykkelvennlige i hele Tyskland og har trolig dobbelt så mange sykler som innbyggere (310.000). En by der syklistene rett og slett regjerer og der bilene må spille statistenes rolle. Alt sammen et resultat av myndighetenes strategiske omlegging på 1970-tallet fordi byen holdt på å bli kvalt av biler.

X