Kunst med Strava?

Alle aktive syklister, det være seg amatører eller profesjonelle, er godt kjent med Strava som et sosialt nettverk for å registrere sine turer via GPS-målinger. Det er likevel de færreste som bruker programmet til å lage mer eller mindre avansert «kunst».

Vi skal vel ikke akkurat kalle dette en nyhet, og kanskje passer den best som «agurk-nytt»? Men litt gøy er det i det minste å se hvor engasjert noen kan være med sine Strava-turer.

Strava har de siste ti årene gjennomgått stadige endringer og forbedringer, men dette har også ført til noen kontroversielle saker. Som da en australsk universitetsstudent som studerte internasjonal sikerhet, i 2017 oppdaget at Strava også hadde registrert aktivitet fra militærpersonell, blant annet fra amerikanske baser i Syria. Dette ble rapportert inn til Storbritannias direktorat for Sikkerhet og førte til at Strava måtte endre brukerfunksjoner. Fravalg av registrering på varmekart ble gjort mulig i tillegg til en generell forbedring av personvernet. Varmekart vil nå ikke vise aktivitet med mindre flere forskjellige utøvere/personer laster opp aktiviteten i et område. Varmekartet vises heller ikke i nåtid og er et snapshot fra ”historiske” data. Privat aktivitet vil altså ikke vises på et varmekart hvis man ikke ønsker det.

Kreative sjeler bruker også Strava på sin egen måte, ikke nødendigvis bare for å registrere sine treningsturer, men for noen også å lage ”Strava-kunst”. Strava sier at det ikke er et år uten litt Strava-kunst og i 2018 ble det registrert flere kunstverk enn noen gang tidligere.

Kanadiske Stephen Lund er verdenskjent for sine mange kreasjoner, fra StarWars karakterer til bursdaghelsinger, alle gjort med GPS via Strava.  I 2015 syklet han over 22.000 kilometer for å skape sine mesterverk. Noen syklister velger altså å ha det moro med dette i stedet for å fokusere på fart og segmentrekorder. 

-Har du GPS og en sykkel, er det bare å sette i gang å utforske og eksperimentere og se hva som er mulig å få til, sier han på sin egen nettside.

Det er selvsagt ikke bare å hive seg på sykkelen for å prøve ut dette. Skal man lykkes må ruten selvsagt planlegges på forhånd. Lund forteller at han først lager en skisse på papir eller i Photoshop og så tar et par steg tilbake for å se på mulige ruter. Et bedre alternativ er også å lage en rute på Google Maps for deretter å laste den opp til en GPS-enhet.

Strava ble grunnlagt i 2009 av Mark Gainey og Michael Horvath, hovedkontoret ligger i San Francisco.

X