Lønnen skal opp i kvinnesykling!

UCI jobber for tiden med en plan som skal reformere sykkelsporten, og det er store endringer på gang, ikke minst innenfor kvinnesykling. 

Blant annet dreier sykkelreformen seg om en minimumslønn for profesjonelle kvinnelige sykkelryttere og kontrakter som skal være med å legge listen for WorldTour lisenser og deltakelse i ritt. Endringene er tenkt å tre i kraft fra neste år og innebærer også at flere ryttere får en del av pengepremiene fra ritt. Det foreslås blant annet at plasseringer fra 16. til 20.plass i etapperitt, også skal premieres.

UCI foreslår en minimumslønn på 15.000 Euro i 2020 og videre en økning til 20.000 i 2021 og 27.500 Euro i 2022 slik at de er på linje med mennenes prokontinentale nivå. Det blir videre innfaset en rekke andre fordeler de neste tre årene, som helseforsikring, ulykkesforsikring, livsforsikring og pensjonssparing som er tenkt innført i 2022. Det foreslås også at det blir en begrensning på 75 rittdager per rytter i året. Deltakelse for nasjonale lag og andre initiativ på egne vegner, er da ikke inkludert. Til slutt vil rytterne også få rett til 30 dagers ferie- og sykehusdekning.

X